Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kontoret öppet enligt överenskommelse

På grund av rådande epidemiläge ändras kontorets öppethållningstider. Jag kommer att arbeta mer på distans tillsvidare. Ta alltid kontakt i förväg via tehy@aland.net eller tel. 040-754 1849 innan du kommer på besök så kan vi komma överens om en tid /mvh Erkki

Ålands landskapsregering har beslutat om nya regler för sjukintyg pga. coronaviruset:

”Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att under tiden 13.3.-30.4.2020 tillfälligt avvika från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal angående sjukintyg enligt följande:
Vid luftvägsinfektioner eller coronaliknande besvär kan en tjänsteman beviljas sjukledighet för högst sju dygn utan uppvisande av sjukintyg.

Vid övriga sjukdomar gäller kravet på sjukintyg från den fjärde dagen i enlighet med tillämpningsanvisningen.
Motivering till beslutet är att minska belastning på hälso- och sjukvården samt att förhindra smittspridning.”

Beslutet gäller alltså tjänstemän och arbetstagare som arbetar hos Ålands landskapsregering, också ÅHS och fristående myndigheter. Hos den privata sektorn gäller andra regler, men flera näringslivsorganisationer har gått ut med motsvarande rekommendation.

God Jul och gott nytt år!

Tehys kontor stänger för helgerna den 23 december och är åter öppet den 7 januari. Du kan mejla till tehy@aland.net eller, i ärenden som gäller ÅHS, till tehy@ahs.ax så svarar vi när vi är åter på jobb.

Också rikets Tehys telefonservice håller paus mellan jul och nyår.