Författararkiv: Tehy

Permittering: svar till ofta ställda frågor

Det har kommit en ny lag om permitteringar pga. coronakrisen. Den är i kraft 1.4-30.6. Varseltiden för permitteringar är nu fem dagar istället för 14 tidigare.

I praktiken: om din arbetsgivare vill börja förhandla om permitteringar idag (2.4) , finns det först fem obligatoriska dagar för förhandlingar.  Varslet kan tidigast ges ti 7.4. Därefter har du rätt till lön under fem dagar, till 12.4. Därefter börjar permitteringstiden.

En bra ny sak är att i början av permitteringstiden finns inte längre fem sk. karensdagar, arbetslöshetsersättningen/understödet börjar tjänas in från permitteringens dag 1.

Nya lagen finns på svenska här: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_26+2020.aspx

I permitteringsmeddelandet ska det stå:

-när permittering börjar och dess uppskattad längd (oftast går det inte att säga ett exakt datum, arbetsgivaren kan inte veta, men permittering kan göras för max 90 dagar per gång)

-vad är orsaken till permitteringen

Det är viktigt att man får detta på papper för fortsättningen! Nämligen, så fort man har fått meddelandet, ska man kontakta Ams och bifoga en kopia. Ams ska kontaktas senast första dagen man är permitterad men det kan man alltså göra redan i förväg, desto snabbare får du ett beslut. Tehyiter som har varit medlemmar i A-kassan minst 26 veckor, ett halvt år, har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från Tehys A-kassa men först behövs ett beslut från Ams.

Alltid när det talas om TE-centraler på finska sidor så är det Ams som menas här på Åland. Ams har stängt sin kundmottagning pga viruset men läs här hur man tar kontakt: https://www.ams.ax/om-du-blir-permitterad

Ersättningen som man får från A-kassan är ca 60% av din vanliga inkomst, mer om detta kan man läsa här på A-kassans hemisida:

https://www.tehytk.fi/sv/arbetsloshet/ansokan-om-dagpenning

Att skicka ansökan till A-kassan ska man göra först när man varit minst två veckor permitterad, pengarna därifrån kommer alltid med eftersläp. Så ett tips kunde vara: försök att leva sparsamt så pengarna inte tar slut innan stödet börjar rulla.

Mer allmän info om permittering har också arbetarskyddet: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/permittering

 

Kontoret öppet enligt överenskommelse

På grund av rådande epidemiläge ändras kontorets öppethållningstider. Jag kommer att arbeta mer på distans tillsvidare. Ta alltid kontakt i förväg via tehy@aland.net eller tel. 040-754 1849 innan du kommer på besök så kan vi komma överens om en tid /mvh Erkki

Ålands landskapsregering har beslutat om nya regler för sjukintyg pga. coronaviruset:

”Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att under tiden 13.3.-30.4.2020 tillfälligt avvika från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal angående sjukintyg enligt följande:
Vid luftvägsinfektioner eller coronaliknande besvär kan en tjänsteman beviljas sjukledighet för högst sju dygn utan uppvisande av sjukintyg.

Vid övriga sjukdomar gäller kravet på sjukintyg från den fjärde dagen i enlighet med tillämpningsanvisningen.
Motivering till beslutet är att minska belastning på hälso- och sjukvården samt att förhindra smittspridning.”

Beslutet gäller alltså tjänstemän och arbetstagare som arbetar hos Ålands landskapsregering, också ÅHS och fristående myndigheter. Hos den privata sektorn gäller andra regler, men flera näringslivsorganisationer har gått ut med motsvarande rekommendation.