Sommarhälsningar

Under tiden 16.6.-21.8.2016 håller kansliet på Fabriksgatan sommarstängt

Vid intressebevakningsfrågor på ÅHS, kontakta i första hand förtroendemännen. Källarkansliet är bemannat varje onsdag även under sommaren.

Medlemsärenden och privata sektorns frågor sköts av ordförande, enklast via e-post tehy@aland.net   Telefon: 0400 230 919

Inge-May vill hälsa till alla och tacka för ett givande samarbete under året. Det har varit en fin tid.

Erkki Santamala börjar den 22.8. på Fabriksgatan. Samma e-post och telefonnummer som tidigare på Fabriksgatan.

Tehys nya verksamhetsledare

Tehys fackavdelning på Åland r.f. har valt en ny verksamhetsledare som efterträder Inge-May Juslenius som slutar den sista juli.

Han heter Erkki Santamala och han kommer att börja jobba 80% arbetstid från augusti 2016.

Vi önskar honom Välkommen och hoppas att han ska trivas med oss.

Tehys svenska avdelning håller medelmskväll den 26.4.2016

Skolningen ”Rent spel” hålls på hotell Park Alandia.

Sista anmälningsdag är den 17.4.2016 klo 16:30

Du anmäler dig via Tehys medlemssidor.

Som föreläsare fungerar Inka Ukkola, TJS utbildningscentral
Under medlemskvällen tar vi en titt på vad som är osakligt bemötande och vad som inte är det. Vi bekantar oss med metoder med vilka man kan förebygga arbetsplatsmobbning. Vi lär oss vad man kan göra om man upplever sig som offer för mobbning. Hurdant stöd kan en kollega eller arbetarskyddsfullmäktige ge? Hur kan en förman klara ut konflikter?
 Har du frågor gällande skolningen kan du skicka email till adressen svenskinfo@tehy.fi

 

 

Kom med till Zeta trädgård

VÅRRESA TILL ZETA-TRÄDGÅRD FÖR TEHYS MEDLEMMAR

Du hänger väl med?

RESDAG:         Lördagen den 21 maj 2016

Utresa:           kl. 07.30 från Västra hamnen med M/S Rosella.

                         Frukostbuffet på båten ingår

Hemresa:       kl. 20.00 från Kapellskär med M/S Rosella.

                        Grill- och stekbord ingår

Ankomst till Mariehamn kl. 23.15.

Hela resan med biljetter och mat får du för 20€, fackavdelningen betalar resten

Anmälan: 1) Du anmäler dig till tehy@aland.net med namn och födelseår

2) Vi bekräftar preliminärt att du ryms med och därefter

betalar du utan dröjsmål 20€ till

Tehys konto: FI69 6601 0001 2068 53    Bic: AABAFI22

3) Då din betalning kommit till kontot, bekräftar vi din plats slutgiltigt

Anmälan senast 18.4. och avgiften bör finnas på kontot senast den 20.4.