Kandidater nominerade till Tehy Ålands r.f: styrelse 2017-2019

Tehy på Åland rf:s valnämd föreslår följande kandidater till föreningens styrelse 2017-19:

Ordförande: Carita Karlsson

Styrelsemedlemmar                                                                              Suppleanter 

1. Linda Budd                                                                           1. Erica Norell-Eriksson

2. Ulrika Clemes                                                                       2. Mikael Eriksson

3. Gudrun Gudmundsen                                                           3. Ulrika Karlsson

4. Katinka Holmström                                                              4. Nina Erikslund

5. Jaana Kumpula

6. Pirjo Åkerblom

7.Yvonne Skaglund

8. Hannu Maaranen

 

 

Bli medlem via sidan

Röda knappen ”Bli medlem” i spalten till höger har varit en död länk ett tag men funkar nu igen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt när tid och behov finns. Ifall du hittar nånting som är inaktuellt eller inte funkar på sidorna, ta gärna kontakt!

Med en vänlig hälsning Erkki

Program och anmälning medlemskväll

skolningbild

Tehys svenska enhet ordnar tillsammans med TJS och Tehys fackavdelning på Åland en medlemskväll där vi bygger vidare på det vi lärde oss under vårens utbildning runt temat Rent Spel, att förebygga osakligt bemötande och reda ut konflikter på arbetsplatsen.
Medlemskvällen ordnas den 19.10.2016 kl. 16.30 på hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn.
Anmäl dig före den 9.10.2016! Anmäl dig här
Som föreläsare fungerar Inka Ukkola, TJS Studiecentral
Under medlemskvällen tar vi en titt på hurdana problem och svårigheter vi möter vi på arbetsplats i form av mobbning och annat osaklig bemötandet. När man tar en närmare titt på de orsaker som ligger bakom problemen på arbetsenheten, hittar vi ofta processer, som är gemensamma och rör hela arbetsenheten. Då är det inte heller lätt att kunna påverka problem ensam. Tillsammans söker vi lösningsmodeller för hur man kan gå vidare. Under kvällen får ni också möjlighet att lära känna Erkki Santamala, ny verksamhetsledare för fackavdelningen på Åland.

 

Program
16.30 Kaffe med salt tilltugg
17.00 Välkommen! Erkki Santamala presenterar sig
17.15 Orientering – Hur står det till med arbetsvälmåendet just nu. Vad vet vi om processerna som orsakar mobbning.
18.15 Paus
18.30 Vilka typer av utmaningar är mest vanliga hos oss. I arbetsgrupper bearbetar vi en plan att få förbättringar till stånd. Vi söker nya typer av lösningsmodeller som kan användas för att kunna ta upp problem till diskussion på ett positivt sätt.
19.45 – 20.00 Sammandrag och reflektion Skolningen avslutas

 

Välkomna! Britt-Louise Rosengård-Aspnäs Organisationssakkunnig Tehy r.f.