Tehy Åland söker en verksamhetsledare

Verksamhetsledare vid Tehys  fackavdelning på Åland r.f.

Tehy är en fackförening för yrkespersoner med utbildning inom hälso- och socialvård, med 580 medlemmar på Åland. Vi bevakar medlemmarnas intressen och arbetar för att utveckla deras arbetsförhållanden.

Arbetet innefattar såväl löpande verksamhet som att bevaka, informera och påverka frågor som berör medlemmarna. Dessutom bereder och föredrar verksamhetsledaren ärenden för styrelsen och ansvarar tillsammans med förhandlingsgruppen för löpande förhandlingar.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibelt deltidsarbete i ett trevligt team. Tillträde enligt överenskommelse.

Är du personen med lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften skicka då in din fritt formulerade ansökan med löneanspråk senast den 6 maj 2016 till Tehy Åland rf via mail till tehy@aland.net eller per post: Fabriksgatan 4, 22100 Mariehamn Åland. Mer information ger nuvarande organisationssekreterare Inge-May Juslenius tel: 040-7541849 eller ordförande Cecilia Ekholm tel: 040-0230919.

Tehys svenska avdelning håller medelmskväll den 26.4.2016

Skolningen ”Rent spel” hålls på hotell Park Alandia.

Sista anmälningsdag är den 17.4.2016 klo 16:30

Du anmäler dig via Tehys medlemssidor.

Som föreläsare fungerar Inka Ukkola, TJS utbildningscentral
Under medlemskvällen tar vi en titt på vad som är osakligt bemötande och vad som inte är det. Vi bekantar oss med metoder med vilka man kan förebygga arbetsplatsmobbning. Vi lär oss vad man kan göra om man upplever sig som offer för mobbning. Hurdant stöd kan en kollega eller arbetarskyddsfullmäktige ge? Hur kan en förman klara ut konflikter?
 Har du frågor gällande skolningen kan du skicka email till adressen svenskinfo@tehy.fi

 

 

Kom med till Zeta trädgård

VÅRRESA TILL ZETA-TRÄDGÅRD FÖR TEHYS MEDLEMMAR

Du hänger väl med?

RESDAG:         Lördagen den 21 maj 2016

Utresa:           kl. 07.30 från Västra hamnen med M/S Rosella.

                         Frukostbuffet på båten ingår

Hemresa:       kl. 20.00 från Kapellskär med M/S Rosella.

                        Grill- och stekbord ingår

Ankomst till Mariehamn kl. 23.15.

Hela resan med biljetter och mat får du för 20€, fackavdelningen betalar resten

Anmälan: 1) Du anmäler dig till tehy@aland.net med namn och födelseår

2) Vi bekräftar preliminärt att du ryms med och därefter

betalar du utan dröjsmål 20€ till

Tehys konto: FI69 6601 0001 2068 53    Bic: AABAFI22

3) Då din betalning kommit till kontot, bekräftar vi din plats slutgiltigt

Anmälan senast 18.4. och avgiften bör finnas på kontot senast den 20.4.