Trevlig Påsk!

Så här såg strejkklädseln ut vid Tehys strejk på Åland 2014. Styrelsen för Tehys fackavdelning på Åland r.f. vill med bilden ge sitt fulla understöd för den pågående strejken i riket och önska alla en Glad Påsk! På bilden från vänster Katinka Holmström, Erica Norell-Eriksson, Åsa Larson, Jaana Kumpula och Pirjo Åkerblom.

Kontoret håller stängt över påsken och är bemannat igen på onsdag 20.4. Nästa styrelsemöte äger rum 17.5, ta kontakt senast en vecka innan om du har förslag till styrelsen.

Strejk i sex sjukvårdsdistrikt

Tehy och Super har inlett en strejk i riket idag. Strejken pågår i sex sjukvårdsdistrikt, bland annat i Egentliga Finland och Helsingfors-Nyland (HUS). Strejken pågår i två veckor och berör 26 000 vårdanställda.

Just ny finns det mycket knappt med info om strejken på svenska i Tehys kanaler. Tyvärr har en del av våra medlemmar, åtminstone kommunalt anställda, fått sms och mejl enbart på finska, jag har skickat feedback om det. På Åland fortsätter vårdpersonalen att arbeta som vanligt. Strejken riktar sig mot rikets sote-avtal och på den åländska offentliga sektorn gäller egna kollektivavtal.

Om vårdstrejken i Finland inte leder till resultat utvidgas den till totalt 13 sjukvårdsdistrikt och ca 40 000 vårdanställda om två veckor. Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal pågår under ledning av riksförlikningsmannen. Strejkledningen har beviljat skyddsarbete men i mycket mindre omfattning än vad arbetsgivarsidan hade hoppats på. Det pågår en diskussion i riksdagen ifall strejken borde begränsas med lagstiftning.

Vid sidan av strejken har Tehy och Super utlyst en blockad mot övertidsarbete och skiftesbyten som gäller all kommunal vårdpersonal i riket (men alltså inte Åland).

Klicka här för att se Svenska Yles nyheter om strejken.

Ingen strejk aktuell på Åland

Tehy och Super har varslat om strejk i riket. Strejkvarslet gäller sex sjukvårdsdistrikt och det kommunala sote-avtalet i Finland. Kommunala avtal slutade att gälla i riket i slutet av februari så just nu råder ett avtalslöst tillstånd.

Strejken planeras att inledas den 1 april. Ursprungligen skulle strejken böra den 18 mars men arbets-och näringsministeriet har bestämt att flytta strejken med två veckor. Också andra fack som Juko och JHL planerar strejker i Finland men dessa berör inte alls Tehys medlemmar. Förhandlingar pågår på riksförlikningsmannens byrå.
På Åland finns ett eget kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal och det fortsätter att gälla till slutet av mars. Det som gäller i Finland gäller alltså inte på Åland om det inte uttryckligen meddelas om annat.
Våra kommunala medlemmar på Åland har tyvärr fått felaktig info via sms från riket – dessutom på finska så alla har inte kunnat läsa meddelandet.

Kontoret är semesterstängt

Jag är på vintersemester 21.-27.2. Du kan mejla ditt ärende till tehy@aland.net så återkommer jag när jag sitter vid datorn igen. I ärenden som berör ÅHS tjänstemän, kontakta våra förtroendemän på tehy@ahs.ax.

Fackavdelningens styrelse har sitt nästa möte den 15 mars. Deadline för ärenden som ska behandlas av styrelsen är en vecka före, 8.3.