Kompletterad: Tehy utlyser förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Tehy har utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela sin medlemskår. Förbudet gäller inte tehyiter i tjänsteförhållande (på Åland ÅHS och en del av kommunal vårdpersonal). 

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller från onsdagen den 26 september 2018 kl. 6.00 till fredagen den 28 september 2018 kl. 23.59.

Med åtgärden protesteras mot riksregeringens proposition om att försämra anställningsskyddet i företag som sysselsätter högst 20 personer. Det är fråga om en politisk åsiktsyttring. Mer information om bakgrunden till förbudet finns i Tehys meddelande till media och (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto.

Vad innebär förbudet mot övertid och byte av arbetsskift? 

Medan förbudet mot övertid och byte av arbetsskift pågår arbetar man som vanligt enligt de på förhand planerade förteckningarna över arbetsskift men arbetar inte övertid eller byter arbetsskift på arbetsgivarens initiativ. Tehyiterna kan inte förpliktas till att arbeta övertid som skyddsarbete eller nödfallsarbete eller förpliktas till att byta arbetsskift på basis av skyddsarbete.

Medlemskapet i Tehy skyddar och förpliktar 

Stridsåtgärden är laglig eftersom den inte riktas mot de gällande kollektivavtalen eller anställningsvillkoren. Tehy bär ansvaret för att stridsåtgärden är lagenlig. Deltagande i stödåtgärder får inte orsaka påföljder för enskilda medlemmar. Medlemmen ska följa förbundets beslut.

Följ med Tehys information

Aktuell information finns (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto samt i Tehys kanaler i sociala medier. På webbplatsen har samlats vanliga frågor och svar angående förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Läs noggrant igenom dem. Vid behov kan du också vända dig till din fackavdelning och de förtroendevalda.

Har du fått kompetensavdrag och för lite lön?

Just nu diskuteras flitigt i massmedierna, ifall alla kommuner har tolkat rätt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet Akta.  Oklarhet om rätt lönenivå kan uppstå, om till exempel en barnskötare arbetar som närvårdare eller en som inte slutfört sina studier anställs.

Grunden i den kommunala lönesättningen är arbetets kravnivå: lika lön ska betalas för likvärdigt arbete.  Om en person med ”fel” utbildning har exakt samma arbetsuppgifter som nån med formellt rätt utbildning, ska den uppgiftsbaserade lönen vara samma. Om lönesättningen dessutom baserar sig på en arbetsvärdering och den uppgiftsbaserade lönen enligt den är högre än motsvarande miniminivå i Akta, får inget kompetensavdrag göras.

Men, ifall den som har bristfällig utbildning har mindre krävande arbete, nån eller några arbetsuppgifter görs endast av de formellt kompetenta, är det ok och rätt med så kallad kompetensavdrag. Den kan vara högst tio procent av den uppgiftsbaserade lönen.

Löneavdraget bestäms i Akta i andra kapitlet, 9§ och dess andra moment. För att korrigera felet har kommunarbetsgivarna i riket skickat en cirkulär (på finska) om paragrafens rätta tolkning i april. Någon motsvarande cirkulär går inte ännu att hitta hos KAD på Åland.

”Oberoende av om den anställde uppfyller de behörighetskrav för uppgiften som anges i lagstiftningen eller som den behöriga myndigheten fastställt, ska den uppgiftsrelaterade lönen i första hand bestämmas utgående från arbetets svårighetsgrad. Om den anställde inte uppfyller behörighetsvillkoren kan den uppgiftsrelaterade lönen vara högst 10 % lägre än vad den ifrågavarande lönebestämmelsen i lönesättningen förutsätter.”

Tehy har ingen sådan lönestatistik där vi centralt kan kolla ifall din lön är rätt eller fel. Var och en måste hålla koll själv, om t,ex ordet inkompetensavdrag nämns på lönesedeln eller i arbetsavtalet. Ifall du misstänker att du har fått fel lön, ta gärna kontakt med tehy@aland.net eller lönekontoret i din kommun. Ansvaret för att löneutbetalningen är eller korrigeras  rätt ligger alltid hos arbetsgivaren.

Fel betalda löner kan krävas retroaktivt, i tjänsteförhållanden tre år och med arbetsavtal fem år bakåt i tiden. I riket uppskattar man att det handlar totalt om miljonbelopp. Hur det ligger till på Åland vet ingen ännu.

Situationen som beskrivs ovan gäller inte tehyiter i landskapets tjänst eller på privata sektorn, där löner betalas enligt andra avtal.

Skolningar på svenska för tehyiter

Om du är intresserad, klicka på rubriken på skolningen för att få mer info. Detta förutsätter inloggning med dina medlemskoder. Vid inloggning, tryck på röda knappen fast texten på den står på finska.

Uppdatering 17.9: Avtalsinfo för den åländska privata sektorn är inställd.

Skolningsdagar för närvårdare

09.11.2018 10:00 – 10.11.2018 16:00

Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tammerfors

Skolningsdagar för närvårdare och andra med motsvarande skolning

GRUNDKURS I ARBETARSKYDD

14.11.2018 10:00 – 16.11.2018 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsingfors

Utbildningen är riktad till alla som jobbar med arbetarskyddsuppgifter: arbetarskyddsfullmäktige, -chefer, och -ombud samt medlemmar och vice medlemmar i arbetaskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan.Andra perioden 2 dagar i januari 2019

Skolningsdagar för privatasektorn

16.11.2018 10:00 – 17.11.2018 16:00

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsingfors

Skolningsdagar för tehyiter som jobbar på privata sektorn

Lokala intressebevakningsdagar

28.11.2018 09:00 – 29.11.2018 16:00

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsingfors

Skolningsdagar för fackavdelningarnas ordförande och förtroendemän