Ersättningar för resekostnader 2018

De fackliga avtalsparterna har en överenskommelse om resekostnadsersättningar för 2018 med Ålands landskapsregering. Ändringarna träder i kraft genast när avtalsparternas styrelser har godkänt avtalet.

För en tjänsteresa med egen bil ersätts 42 cent per kilometer (tidigare 41), för motorbåt med högst 50hk 74 cent/km (73), över 50hk 107 cent/km (106) och för snöskoter 102 cent/km (101).

Fullt dagtraktamente höjs till 42 euro (41). Resten av ersättningsbeloppen kan läsas i allmänna tjänstekollektivavtalets kapitel 6 här.   Ändringar finns i övrigt endast i dagtraktamenten för utlandsresor som varierat landsvis enligt tabellen i avtalet. De nya siffrorna är identiska med finska statens avtal.

Tehys kansli håller stängt 23.12-2.1. Jag är åter vid datorn onsdag 3.1. I brådskande ärenden, kontakta fortroendeman@ahs. ax -God Jul och Gott Nytt År!

Fackavdelningen har nästa styrelsemöte 10.1, och ärenden dit ska mejlas till tehy@aland.net senast en vecka före. Därpåföljande möte hålls 14.2, deadline 7.12.

Höstmöte lockade många deltagare

Ordförande Carita Karlsson (stående) öppnar höstmötet i skolans auditorium.

Fackavdelningens höstmöte hölls 30. november på Hotell- och restaurangsskolan i Mariehamn 30.11. På mötet och julbordsbjudningen på restaurang Hjorten deltog 76 medlemmar.

På mötet godkändes bl.a. nästa års verksamhetsplan och budget. Det kommer att hända mycket nästa år: kollektivavtalsförhandlingar, medlemsmöten och skolningar. Mer exakt info följer när datumen är spikade, vårmötet hålls preliminärt 25. april.

Skolningar på svenska 2018

Tehys svenska skolningskalender för år 2018 börjar ta form. Dessa kurser är främst riktade för fackligt engagerade:

Bilden är från Tehys förtroendemannaskolning för statligt anställda hösten 2017. Pirjo Åkerblom från Åland närmast kameran till vänster.

Fungerande styrelsearbete I, Helsingfors 16.-17.2

Fungerande styrelsearbete II, Helsingfors 27.-28.4

Lokala intressebevakningsdagar, Åland 17.-18.4

Lokala intressebevakningsdagar, Helsingfors 28.-29.11

Förtroendemannakurs i tre delar:

Del I Helsingfors 22.-24.1, del II 21.-23.5 och del III 1.-3.10

Närvårdardagarna, Tammerfors 9.-10.11

Privata sektorns dagar, Helsingfors 16.-17.11

Mer info om kurserna publiceras senare här  (länken går till Tehys medlemssidor och kräver inloggning)

Nya lokaler på ÅHS

Tehys förtroendemän på Ålands hälso- och sjukvård har flyttat.

Förtroendemannakansliet har flyttat till rehabiliterings- och geriatrikhuset. För att hitta till nya stället, gå in genom huvudentrén och gå till vänster, sen till vänster igen efter glasburen ( följ skyltar).

Förtroendemännen kommer att ha öppet hus och bjuda på glögg och pepparkakor onsdagen 13. december mellan kl 13-16. All personal på ÅHS är välkommen!