Kansliet är stängt pga. ledighet resten av veckan och håller öppet igen måndagen den 22.oktober. Mejla ärenden till tehy@aland.net så återkommer jag.

Bli medlem i Tehy!

Att ansöka om medlemskap i Tehy är enkelt:

En anslutningsblankett på svenska finns här.   Du kan använda samma blankett om du vill byta till Tehy från en annan fackförening eller bli studerandemedlem. Fyll i med datorn, spara som pdf och mejla till jasenrekisteri@tehy.fi så är saken klar.

Du kan också skriva ut blanketten, fylla i med penna, vika ihop och skicka den via posten. Obs portot är redan betalt om du viker blanketten rätt.

En utskrift av blankettens sida 2 kan också användas som fullmakt för arbetsgivaren för debitering av medlemsavgift direkt från lönen. Printa ut, fyll i och lämna till arbetsgivarens lönekontor.

Kan du finska? Klicka här så kommer du till en medlemsansökningsblankett som kan fyllas i direkt i webbläsaren.  Efter ifyllande, klicka på blåa knappen ”Lähetä” (Sänd) så är anmälan klar.

Blanketten för medlemsansökan kan du även få av fackavdelningens förtroendevalda (på ÅHS) och på fackavdelningens kansli.

Uppdaterat info om medlemskap i Tehy finns här. Du hittar den också via fliken medlemsinfo -> bli medlem på denna sida i rubrikraden.

Frågor och svar om vaccinering av vårdpersonal

Rikets Tehys hemsida har ett omfattande infopaket på svenska om vårdpersonalens vaccineringar efter att lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft. Läs mer här!

Tehy rekommenderar att de som arbetar inom hälsovården tar de vaccin som rekommenderas av de finländska hälsovårdsmyndigheterna, och som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna förhindrar spridning av sjukdomar och främjar förutom personalens egen hälsa även patientsäkerheten.

Kompletterad: Tehy utlyser förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Tehy har utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela sin medlemskår. Förbudet gäller inte tehyiter i tjänsteförhållande (på Åland ÅHS och en del av kommunal vårdpersonal). 

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller från onsdagen den 26 september 2018 kl. 6.00 till fredagen den 28 september 2018 kl. 23.59.

Med åtgärden protesteras mot riksregeringens proposition om att försämra anställningsskyddet i företag som sysselsätter högst 20 personer. Det är fråga om en politisk åsiktsyttring. Mer information om bakgrunden till förbudet finns i Tehys meddelande till media och (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto.

Vad innebär förbudet mot övertid och byte av arbetsskift? 

Medan förbudet mot övertid och byte av arbetsskift pågår arbetar man som vanligt enligt de på förhand planerade förteckningarna över arbetsskift men arbetar inte övertid eller byter arbetsskift på arbetsgivarens initiativ. Tehyiterna kan inte förpliktas till att arbeta övertid som skyddsarbete eller nödfallsarbete eller förpliktas till att byta arbetsskift på basis av skyddsarbete.

Medlemskapet i Tehy skyddar och förpliktar 

Stridsåtgärden är laglig eftersom den inte riktas mot de gällande kollektivavtalen eller anställningsvillkoren. Tehy bär ansvaret för att stridsåtgärden är lagenlig. Deltagande i stödåtgärder får inte orsaka påföljder för enskilda medlemmar. Medlemmen ska följa förbundets beslut.

Följ med Tehys information

Aktuell information finns (på finska) på www.tehy.fi/ylityokielto samt i Tehys kanaler i sociala medier. På webbplatsen har samlats vanliga frågor och svar angående förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Läs noggrant igenom dem. Vid behov kan du också vända dig till din fackavdelning och de förtroendevalda.