Stöd för medlemmar som deltar i lagtingsval

Illustrationen är lånad från hemsidan val.ax -jättebra hemsida om du letar efter basfakta om åländska val!

Fackavdelningens styrelse har bestämt att understöda sina medlemmar som kandiderar i lagtingsvalen i höst med 100 euro per person. Ett villkor för beviljat stöd är att kandidaten måste ha varit medlem i minst ett halvår.

Skriftliga fritt formulerade ansökningar kan skickas till tehy@aland.net . Från ansökan måste framgå kandidatens namn, parti och partiets bankkontonummer. Obs: understödet måste betalas via partiet som kandidaten företräder, annars tolkas penningbeloppet skattemässigt som löneinkomst.

Tehy ordnar förtroendemannaval på ÅHS i höst. Vill du vara med i ett proffsigt team som förbättrar dina och dina kollegers arbetsvillkor? Ta kontakt med tehy@aland.net !

Flera skolningar på svenska på kommande

Tehys första svenskspråkiga skolning för hösten ordnas för vårdpersonalen som arbetar inom den privata sektorn och äger rum 16.9. Två veckor senare ordnas en skolningsdag för närvårdare och den 7 november ordnas en kvällsskolning om sociala medier. Alla dessa tre är webbskolningar.

Lokala intressebevakningsdagar ordnas i Helsingfors 9.-10.11. Mer info hittar du i Tehys skolningskalender här (logga först in i medlemssidorna för att komma till skolningskalendern).

Riksförlikningsmannen besökte Åland

Riksförlikningsman Anu Sajavaara (i blå skjorta lite till höger om bildens mitt) besökte Åland den 17 augusti och fick information om bl.a. offentliga sektorns avtalsparter. Att skapa personliga kontakter kan vara till nytta vid medling av eventuella blivande arbetsstrider.

Tehys representanter Pirjo Åkerblom och Erkki Santamala längst till vänster., sedan Terese Åsgård från ÅHS, Jesper Strandvik från Kommunala avtalsdelegationen, Marie-Susanne Stenwall från TCÅ (delvis skymd), Ålands förlikningsman Jukka-Pekka Tyni, Gun Nordqvist-Alm från FOA-Å, Johan Ramsland från ÅTFC, riksförlikningsman Anu Sajavaara, längst fram Sara Alopaeus från TCÅ, Tiina Robertsson från Ålands landskapsregering, Evelyn Joelsson-Påvals från FOA-Å samt Maria Hagman och Kimmo Mattsson från Akava-Åland.