Trevlig sommar!

 

Tehys kontor är semesterstägt till den 4 augusti. Du kan söka svar på dina frågor här:

Ålands hälso- och sjukvård: Någon av förtroendemännen är på plats nästan hela sommaren, de nås via mejladdressen tehy@ahs.ax

Kommunala och privata sektorn: Gå in på hemsidan tehy.fi och välj E-tjänster. Logga in, om du inte gjort det tidigare kommer det instruktioner. Klicka sedan på ”Ta kontakt” och välj ”Anställningsförhållande” eller ”Medlemsärenden” beroende på vart din fråga hör till. Passa på att kolla om dina medlemsuppgifter stämmer på samma gång! Svaret kommer via samma kanal och du får ett meddelande till den mejladdress du anmält till medlemsregistret.

Telefonkontakter i intressebevakningsfrågor : 09 5422 7100

Medlemsärenden: 09 5422 7200. För båda gäller att servicenivån på svenska beror på språkkunskaperna hos personen som svarar.

Hjälp för sommarjobbare: Fackförbunden har i år en gemensam telefonjour, läs mer här.

Önskar er en riktigt fin sommar!

 

Ändring i semesterlag gynnar sjukskrivna

Semesterlagen ändras så att löntagarna tjänar in semester också när de är sjuka eller deltar i medicinsk rehabilitering.

Ändringarna i semesterlagen tryggar arbetstagarnas rätt till fyra veckors avlönad semester, även om de har varit tvungna att vara borta från jobbet på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Dessutom förlängs tiden inom vilken arbetstagarna kan ta ut den semester som har flyttats på grund av arbetsoförmåga. Lagändringen förbättrar i synnerhet de tehyiter som jobbar inom privata sektorn.

Det är EU-lagstiftningen som förutsätter att arbetstagarna ska ha rätt till fyra veckors avlönad semester. De nya bestämmelserna i semesterlagen tillämpas för första gången på semestrarna som tjänas in under det kvalifikationsår som börjar idag, den 1 april 2019.

Arbetstagarna får i fortsättningen extra lediga dagar i de situationer där de inte har tjänat in minst 24 semesterdagar på grund av frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering. För de extra lediga dagarna betalas samma lön som för semestern.