Moderat Samling på Ålands svar

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti? 

För att vi kämpar för att du ska ha mer lön på kontot efter skatt. Vi har infört två avdrag i beskattningen och jobbar för att kommunalskattetrycket ska vara lågt. Bland våra kandidater i valet 2019 har vi stark kompetens inom vårdområdet och vi bryr oss om att Åland ska ha hög kvalitet på vården. Vi har under mandatperioden arbetat för lika lön för lika jobb och tycker det är en självklarhet.

Vill tycker att man borde få en ordinarie tjänst framom förordnanden=arbetstrygghet för vårdpersonalen, Vi vill behålla den kompetenta personalen på ÅHS. Vi genomför nu en kompetenskartläggning inom Åhs och det är viktigt att detta görs för att det lättare skall gå att ge kompetenstillägg för vidareutbildningen. Vi vill också se att ÅHS börjar införa avacerad klinisk sjukskötare( AKS) som en del i verksamheten.

2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?

Vi vill införa mera cancerscreening och tycker att nästa regering måste anta en förordning om screening. I senaste folkhälsorapport ser vi tydligt att just screening haft positiva resultat. Vi vill förenkla patienternas liv så mycket som möjligt och vill göra inkomstregistrer uppgifterna tillgängliga i realtid på ÅHS – mycket mindre byråkrati. Vi vill trygga tillgången på läkare och vårdpersonal och vi brinner för att fortsättningsvis säkra det goda utbildningssamarbetet med Sverige. Under denna mandatperiod har vi prioriterat MR-kameran som gjort att många ålänningar sluppit resa bort för att göra sin magnetröntgen, under nästa mandatperiod är IT-satsningarna avgörande. Vi vill att ÅHS skall fortsätta sitt arbete med sitt utvecklingsprojekt ”från ord till handling” med utgångspunkten i personalens egna förslag till förändring i organisationen. Arbetet med att få ett egenläkarsystem bör fortsätta och införandet av Kanta är viktigt att det snart blir klart. Vi hoppas också att en seniormottagning snart är på plats.

Svaren har skrivits av Annika Eriksson (till vänster), Wille Valve och Annette Holmberg-Jansson.

3. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen
eller äldreomsorgen på Åland?

Inom äldreomsorgen måste alla ålänningar ges rätt omsorg på rätt nivå. En kommunreform når bägge mål. Det är viktigt att alla kommuner tar i bruk vårtyngdsmätning och att samtliga nivåer som finns används.

Vi behöver bli bättre på att använda oss av närvårdarnas kompetens, de ska sköta omsorgen, inte disk och tvätt. Kommunerna behöver se till att de har ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen och att se till att det är rätt chef med rätt ledaregenskaper. Fortbildning är viktigt och kommunerna behöver satsa mer på fortbildning för de som jobbar inom. Vi vet att många äldre är ensamma och utanför en gemenskap. Vi anser att det är kommunernas ansvar att ha en uppsökande verksamhet. Äldis borde erbjudas till alla närståendevårdare och även till alla över 80år. Vi behöver bygga fler trygghetsboende, seniorboende för de som inte känner sig trygga hemma. Vi behöver se till att antalet ESB platser och institutionsplatser som finns på Åland är tillräckliga. Demens är något som ökar och där tycker vi att Åland borde samlas kring ett demenscentrum för hela Åland med specialutbildad personal. Därifrån kunde även öppenvården styras. Närståendevårdarna är en viktig resurs och där bör vi se till att de har de stöd som behövs samt att vi ev. skall kunna erbjuda dem viss friskvård.

4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Arbetsvärderingen är jätteviktig och lönen ska återspegla graden av ansvar, inte kön. Arbetsvärderingen har på många sätt varit utmanande, då flera arbeten är svåra att jämföra rakt av. Men processen har varit jätteviktig och det är viktigt att den fortsätter för att nå målet om lika lön för lika arbete.