Styrelsen

Styrelsen för 2017-2019 består av följande personer

Ordförande Carita Karlsson

Styrelsemedlemmar

Gudrun Gudmundsen

Yvonne Skaglund

 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Åkerblom, även  huvudförtroendeman

Katinka Holmström, även förtroendeman

Hej, jag heter Katinka Holmström, är aktiv i Tehy sedan 2012 och är styrelsemedlem 2016-2019. Jag är även en av fyra förtroendemän på ÅHS. Utbildade mig till sjukskötare 2004, och jobbar sedan dess som sjukskötare på Godby hälsocentral, där jag trivs förträffligt! Till mina intressen hör löpning, träning och hälsa, hem och trädgård, att läsa, min familj och vänner. Jag är engagerad, positiv och driftig. Ta gärna kontakt om det är något du vill framföra eller ha hjälp med!

 

 

Ulrika Clemes 

Hannu Maaranen (bilder saknas)

Jaana Kumpula

Hej, jag heter Jaana Kumpula, jag jobbar på medicinska avdelningen på ÅCS. Till utbildningen är jag hälsovårdare (1996) och sjukskötare (1998). Jag är bosatt i Mariehamn sedan våren 2015, kommer ursprungligen från Vasa. Jag har tidigare bott och arbetat på Åland mellan åren 1999-2003. Vid sidan av arbetet studerar jag vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, skrev kandidatexamen hösten 2016 och fortsätter nu till magister i hälsovetenskaper. Jag har varit medlem i TEHY sedan 2002 men styrelsearbetet är helt nytt för mig, det ska bli intressant!

Suppleanter

  1. Erica Norell-Eriksson, även förtroendeman

2.Mikael Eriksson

3) Ulrika Karlsson 

4) Nina Erikslund