Bli medlem

Bli medlem

Genom att ansluta dig till Tehys fackavdelning fattar du beslut om att gå med och bevaka intressena för yrkespersoner med utbildning i hälso- och socialvård. Vi tehyiter vill göra ett gott arbete och få en god lön för det. Vi förutsätter att man ger vårt arbete tillräckliga funktionsmöjligheter och att våra arbetsförhållanden görs hälsosamma och trygga. Vi anser det viktigt att hälso- och socialvården samt utbildningen inom branschen utvecklas på ett förnuftigt sätt och att vi med vår sakkunskap är med i detta utvecklingsarbete.

Kom med dina egna idéer och ge av dina krafter till din fackavdelning. Tehy behöver dig, liksom du behöver fackavdelningen i ditt arbete.

Det beror på dig vad Tehy är och vad vi åstadkommer, kom alltså med och agera och påverka!
Fackavdelningen väntar på dig.

Fackavdelningen förenar tehyiterna på Åland. I fackavdelningen arbetar vi för bättre anställningsvillkor för dig som medlem genom att förhandla och avtala med och göra framställningar till din arbetsgivare.

Vi är många, vi blir hörda och vi åstadkommer mycket när vi agerar tillsammans. Delta i din fackavdelnings möten. Det kräver tid, men är givande och vidgar kunskaperna. Vid gemensamma evenemang blir du bekant med nya saker och får ny information. Under trevliga och avspända utflykter får du också nya vänner i en likasinnad grupp.

När du går med i fackavdelningen börjar du känna dig som en tehyit!

Så här ansluter du dig

Enklast kan du ansluta dig till Tehy direkt via centralorganisationens hemsida här.

Du kan också printa ut en ansökningsblankett som du lämnar till fackavdelningen. Blanketten fungerar som medlemsansökan både till Tehy och till arbetslöshetskassan och dessutom som ett uppbördsavtal för medlemsavgiften, det vill säga som en fullmakt för din arbetsgivare att innehålla medlemsavgiften på din lön.

Apropå det sistnämnda, kom ihåg att återta den här fullmakten, om du senare utträder ur Tehy/fackavdelningen (vilket vi naturligtvis hoppas att du inte ska göra). Meddela din arbetsgivare att du inte längre är medlem och att han därför från angivet datum inte ska innehålla någon medlemsavgift på din lön! Glöm inte att meddela fackavdelningen om ditt utträde.

Blanketten för medlemsansökan kan du även få av fackavdelningens förtroendevalda (på ÅHS) och på fackavdelningens kansli.

Välkommen som medlem!