Författararkiv: Tehy

Avtal som finns endast på finska

På Åland tillämpas ofta så kallade allmänbindande kollektivavtal inom den privata sektorn. Dessa avtal görs på finska i riket och ska översättas av en statlig organ, Nämden för fastställande av kollektivavtals allmänbindande verkan. När avtalen blir översatta publiceras den svenska versionen i lagsamlingen finlex.fi. Översättningen kan ibland dröja.

För tehyiternas del tillämpas till exempel den privata social- och hälsovårdssektorns och tandläkarbranschens kollektivavtal som allmänt bindande kollektivavtal. De båda avtalen saknar svensk översättning och tillämpas ofta på mindre företag, där varken arbetsgivaren eller de anställda kan svenska.

Dessa avtal är i kraft 2018-2020 och innehåller löneförhöjningar. Den 1.4.2018 höjdes lönerna med 1,73% och den 1.42019 kommer en höjning till, 1,74%. Ifall ni stöter på löne- eller andra avtalsproblem, ta gärna kontakt med tehy@aland.net.

För de som kan finska, finns rikets Tehys kollektivavtal samlade här.

De som jobbar hos Ålands landskapsregering, hittar sina avtal här.

Kommunala sektorns nya avtal på Åland har ännu inte tryckts men färskaste info finns här i Kommunala avtalsdelegationens cirkulär.

 

 

Nya styrelsemedlemmar på höstmötet

Efter höstmötet ordnades lotteri. Till vänster Katinka Holmström och till höger Pirjo Åkerblom.

Åsa Larson och Alexander Båsk Hellström har valts till Tehy Ålands nya styrelsemedlemmar på fackavdelningens höstmöte. De ersätter Yvonne Skaglund och Ulrika Clemes som båda slutat på egen begäran.

Styrelsen har också två nya suppleanter, Gerd Vikström och Anne-Sophie Juslin.

Fackavdelningen höll höstmöte på Kyrkby högstadieskola den 11 december. Totalt 43 medlemmar närvarade. Mötet godkände bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år.