Författararkiv: Tehy

Hur framskrider Tehys arbetsstrid i riket?

Faksimil ur rikets Tehys hemsida.

Den arbetsstrid som Tehy och Super just nu riktar mot rikets sote-avtal berör inte Åland. Därför kommer det också begränsat med strejkinfo till ålänningar. De massmejl och sms som innehåller strejkinfo riktas till dem som de berör, men det har också hänt att ålänningar har fått dem i misstag och på finska.

Tehys tjänster för finlandssvenska tehyiter har dålig bemanning just nu och det bidrar till bristfällig info på svenska. Många av våra medlemmar frågar ändå om vad det är som händer, så vi har försökt att sammanfatta det som har hänt under hösten.

Tehys och Supers mål är att avtala om ett löneutvecklingsprogram som skulle ge löneökningar på 3,6% utöver den nivån som exportbranscher får, och det i fem års tid. I pengar skulle det ge totalt knappt 500 euro mer i grundlönen. Andra fack som förhandlar med kommunarbetsgivarna har redan gjort ett separatavtal som lämnar Tehy och Super utanför. Separatavtalet eller stupstocksavtalet som det också kallas omfattar ett löneutvecklingsprogram med lägre löneförhöjningar som facken i vårdbranschen inte accepterar.

Förhandlingar om ett nytt avtal pågår under ledning av riksförlikningsmannen. Tehy och Super har utlyst flera olika arbetsstridsplaner för att öka pressen på arbetsgivaren.

Enligt arbetsstridsplaner skulle Tehys och Supers medlemmar på intensivvårdsavdelningar i Åbo, Tavastland och Uleåborg ha gått i strejk denna vecka. Arbetsgivarna ansökte om så kallade tillfälliga säkerställanden om att strejkerna skulle stoppas i domstol. Facken förbjöds att inleda dessa strejker tills vidare, med hänvisning till fara för patienternas liv och hälsa.

Förbuden är tillfälliga och processen fortsätter. Dessutom har facken utlyst övertidsförbud och ansökningsblockad inom hela den kommunala vårdbranschen.

En ny form av arbetsstrid, förbud mot tillfälliga omplaceringar, har utlysts i alla ovannämnda sjukvårdsdistrikt. Ingen medlem i Tehy ska gå med på att tillfälligt omplaceras i någon annan vårdenhet.

Finlands riksdag har godkänt en lag om patientsäkerhet som begränsar vårdpersonalens strejkmöjligheter avsevärt. Åsikterna om lagförslaget går kraftigt isär och facken ordnade förra veckan en massdemonstration i Helsingfors för att motverka processen.

Tehys fullmäktige har fattat beslut om att använda massuppsägningar som arbetsstridsmetod vid behov. Åtgärden riktar sig mot specialsjukvården. Tehy kontaktar medlemmarna i de organisationer som väljs med till massuppsägningen men få detaljer har annars sipprat ut om vad som pågår. När detaljer hålls hemligt har också arbetsgivarsidan svårare att förbereda motåtgärder.

Trevlig sommar önskar Tehy!

Kontoret i Mariehamn håller semesterstängt från midsommaren till den 7 augusti. I icke-brådskande ärenden kan du mejla tehy@aland.net så återkommer vi när kontoret är bemannat igen.

Fackavdelningens styrelse har möte nästa gång den 25 augusti. Initiativ som ska behandlas av styrelsen ska skickas till tehy@aland.net senast en vecka innan.

På ÅHS når du våra förtroendemän på mejladdressen tehy@ahs.ax. Enligt gällande semesterplanering finns åtminstone en förtroendeman på plats sommarens alla veckor, men t.ex. sjukledigheter kan leda till avbrott när färre än vanligt är på jobb.

På Medimar nås Tehys förtroendeman på adressen kiki.adamczak@medimar.ax.

Hos rikets Tehy är det händigt och datasäkert att ta kontakt via e-tjänsten på hemsidan tehy.fi: välj svenska som språk -> E-tjänster -> Logga in i E-tjänster. Om man ringer centralbyrån finns det en risk att den som svarar inte kan svenska eller inte är insatt i åländska särbestämmelser. Inom privata sektorn gäller för det mesta rikets regelverk men på den offentliga sektorn tillämpas självstyrelsens egna avtal.

I medlemsärenden har rikets Tehy telefonnumret +358 9 5422 7200 och linjen är bemannad må, ti och to kl 9-14.

I avtalsärenden och i arbetsrättsliga frågor har rikets Tehy telefonnumret +358 9 5422 7100 och linjen är bemannad må, ti och to kl 9-14.

De finska facken har en gemensam sommarjobbarinfo på numret 0800 179 279, öppet må-fre kl 9-15. Också sommarjobbarinfos hemsida https://www.kesaduunari.fi/svenska innehåller nyttig info för sommarvikarier på svenska.

Tehys fackavdelning på Åland önskar alla en trevlig sommar!