Lagtings- och kommunalvalen 2019

Resultaten i lagtings- och kommunalvalen

Förhandsröstningen: klicka här för att se var och när.

Alla kandidater i lagtingsval

Alla kandidater i kommunalval

Vårdpersonalens valkväll den 19 september kl18

”Stor enighet i valdebatt om vården”: se Ålands Radios rapport och lyssna på intervjuer här

Videoklipp från debatten kan ses på Tehy Ålands facebooksida

Deltagarna i valdebatten:

Centern: Veronica Thörnroos

Hållbart initiativ: Anette Bergbo

Liberalerna: Pernilla Söderlund

Moderat samling: Annette Holmberg-Jansson

Obunden samling: Christian Wikström

Socialdemokraterna: Sara Kemetter

Åländsk demokrati: Marie Seppälä

Ålands framtid: Peggy Eriksson

 

Tehys valprogram ”Jämställdhet och rättvisa villkor i arbetslivet” : läs här

Valenkät till partier

Inför lagtingsvalet och valdebatten har partierna fått svara på fyra skriftliga frågor:

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti?
  2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?
  3.  Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?
  4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Svaren från partierna läggs hit i den takt de kommer. Klicka på partiets namn för att se svaren:

Ålands framtid

Liberalerna

Obunden samling

Moderat samling på Åland

Ålands socialdemokrater

Hållbart initiativ

 

Allmänt om åländska val: vem får rösta, när  och hur går det till?

Ålands landskapsregering har ett infopaket på sidan val.ax

Förhandsröstning och vallokaler varierar i de olika kommunerna. Gå på din hemkommuns hemsida för mer info.

Uppdatering: Den planerade internetröstningen för de som är bosatta utanför Åland inhiberas. Saxat ur landskapsregeringens info:

”Tyvärr är röstningen via internet inställd. Orsaken till detta är att de säkerhetstester som har gjorts av den slutliga versionen visar vissa tveksamheter. Dessa har inte ansetts acceptabla.

För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev, eller att komma till Åland under förtidsröstningstiden eller på valdagen den 20 oktober. Förtidsröstningen pågår till och med tisdag 15 oktober.

Om du vill brevrösta ska du omedelbart kontakta din hemkommun på Åland och komma överens om hur de skickar brevröstningshandlingarna till dig. När du får dem bör du så fort som möjligt fylla i dem och skicka dem tillbaka. Du kan också skicka ditt svarsbrev med någon du känner som ska resa till Åland.

Din brevröst måste ha kommit till den kommunala centralvalnämnden i din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.”