Lagtings- och kommunalvalen 2019

Kom ihåg vårdpersonalens valkväll den 19 september kl18!

Deltagarna i valdebatten:

Centern: Veronica Thörnroos

Hållbart initiativ: Anette Bergbo

Liberalerna: Pernilla Söderlund

Moderat samling: Annette Holmberg-Jansson

Obunden samling: Christian Wikström

Socialdemokraterna: Sara Kemetter

Åländsk demokrati: Marie Seppälä

Ålands framtid: Peggy Eriksson

 

 

Tehys valprogram ”Jämställdhet och rättvisa villkor i arbetslivet” : läs här

Valenkät till partier

Inför lagtingsvalet och valdebatten har partierna fått svara på fyra skriftliga frågor:

  1. Varför ska vi som hör till vårdpersonalen rösta på just ditt parti?
  2. Vad planerar ditt parti göra för att förbättra hälso- och sjukvården på Åland?
  3.  Vad planerar ditt parti göra för att förbättra barnomsorgen eller äldreomsorgen på Åland?
  4. Anser du att jämställdheten idag är tillräcklig eller är du beredd att göra någonting för att öka jämställdheten beträffande löner och inflytande för landskapets tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare?

Svaren från partierna läggs hit i den takt de kommer. Klicka på partiets namn för att se svaren:

Ålands framtid

Liberalerna

Obunden samling

Moderat samling på Åland

Ålands socialdemokrater

 

Allmänt om åländska val: vem får rösta, när  och hur går det till?

Ålands landskapsregering har ett infopaket på sidan val.ax

Förhandsröstning och vallokaler varierar i de olika kommunerna. Gå på din hemkommuns hemsida för mer info.

I höstens val kommer det för första gången i ett åländskt val att vara möjligt att rösta via internet. Du kan rösta via nätet om du har rösträtt i lagtingsvalet och är bosatt utanför Åland. Läs mer här.